twitter
rss

Kajian ini dijalankan berdasarkan tujuan berikut: (1) Untuk mengenalpasti peratusan kanak-kanak prasekolah terpilih mempunyai simptom sangat berisiko disleksia, (2) Untuk mengenalpasti simptom disleksia di kalangan kanak-kanak prasekolah terpilih mengikut gender, (3) Untuk mengenalpasti subujian polapola disleksia berdasarkan subujian-subujian kajian: (a) Pola Cemerlang, (b) Pola Pencapaian Atas Purata, (c) Pola Normal, (d) Pola Berisiko dan (e) Pola sangat Berisiko.

Kajian dari Fakulti Pendidikan, UKM Bangi ini boleh dibaca di link ini: Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...